sune
0

Au pair Candidate:                      S006 ****

ID:                                                  981031****

Address:                                        Deneysville

Date of Birth:                                31/10/1998

Marital status:                              Single

Languages:                                    Afrikaans

Religion:                                        Christian

Health:                                           Very good

 

 

Availability & Salary Requirement

Monday – Thursday: Time from:                 13:15 – 18:00

Salary:                                                               R 4000.00 plus traveling

 

Education

Driver’s license:                Code B (08)

Own Vehicle:                     Nissan Juke 2016 model

Senior Certificate             Grade 12

Student:                              Yes

Tertiary Education:          3rd year Foundation phase (Pretoria Aros)

 

My Motivation

I want to complete my studies which is end of next year 2020.

I wish to have my own class as soon as I graduate. Love and learn the children.

Because I am trust worthy and I love to be able to make a difference in a child’s life.

To be there when parents need to be at work.

Because they are honest and lovable.

From age 2-12.

I am to honest. I am not easily manipulated.

I hate lies.

I love to see a child being happy and for him/her to accept me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Career History: Crèche or Aftercare.

Primary School Vanderbijlpark

Period:                                                 2019 Currently

Position:                            Assistant Teacher

Working Hours:                07h:00- 13h:00

 

Age of the children:       Grade 2

Reason for leaving:         Still working

 

Duties:

Start the day with prayer.

As an assistant teacher I help to mark the kids’ books, give them tests to do.

Help them to understand better the subjects if the teacher is absent I also take over the class on my own.

Help Children with homework and classwork if the teacher is not present.

Help children with afterschool reading from 12:45 – 13:00

Help to explain the work to the children that is need of help.

Was responsible with the planning for extracurricular activities, administrative duties

 

 

 

 

 

Primary School Sasolburg

Period:                                                 2016

Position:                            Assistant Teacher

Working Hours:                07:00- 12:00

 

Age of the children:       Grade R

Duties:

  • Was responsible with the planning for extracurricular activities,
  • Administrative duties, supervision over children
  • Preparation for classroom, sources and organising of toys
  • Handles good discipline in the classrooms, where she was involved with the children.
  • I treated the children with upmost respect and discipline.
  • I was involved with mini netball and hockey.

.

I was babysitting the children and make sure the children are looking very good after.

The children still plays and then from 07:30 they need to tidy up all the toys.

We all sat on the carpet with the children and start the day with prayer and songs.

Then the teacher start putting the children in groups in a circle, and start with their activities

So I need to help them where they struggle with activities.

It all depends what the kid might struggle with sometimes it is with maths or some reading.

Then it’s time the children have bread time, I have to make sure the children does not choke and to make sure they didn’t get hurt or throw toys around just to babysit them.

I have to make sure the children and I have to obey the rules and when they play outside to look after them 24hours in rotation basis with the teacher.

I helped the children with activities like some of them struggle with cutting paper and help them with roll over and balancing.

Also help them with drawing and building activities and painting.

Babysit inside and outside class.

Skills and Interests:

Baking:     Anything from a recipe.

Cooking:  Anything from braai to home-made meals.

Hobbies:  I love to spend time with family and friend. Boating and relaxing.

Examples:       Boating

Swimming

Listening to music

 

 

 

 

 

Reference feedback: Juffrou vanaf Laerskool Sasolburg

Dit is vir ondergetekende aangenaamom te getuig ten gusnte van:S

Wat sedert Januarie 2017 verbonde is aan Ons Laerskool tot en met Desember 2017

Gedurende hierdie tydperk was sy as assistant aangestel in die Grondslagfase. Graad R. Sy was

Verantwoordelik vir onder meer die beplanning van ekstra aktiwiteite, administratiewe take, toesig hou oor kleuters, voorbereiding van klaskamer hulpbronne en organisering van speelgoed.

Mev. S*** het goeie dissipline gehandhaaf in die klaskamers waar sy betrokke was en kleuters met liefde en respek behandel. S ywas oo kbetrokke by mini-netbal en hokkie waar sy met baie  geduld, ondersteuning gebied het aan die dogtertjies.

S** besit goeie waardes en sy is energieke en toegewyde persoon wat lief is vir kinders. Sy sal n groot aanwins vir enige skool wees hetsy in die klaskamer of op die sportgronde.

 

Hoof van die laerskool: Sasolburg

 

S** was n pligsgetroue student, wat enige taak aan haar opgedra, met groot ywer uitgevoer het.

In haar daaglikse verkeer met ouers, personeel en kleuters, was sy altyd vriendelik.

Sy was altyd baie netjies geklee.

Dit was n groot voorreg om so hulpvaardige student as deel van die Graad R-personeel te kon he.

Sy was altyd bereid om nuwe vaardighede en kennis aan te leer.

Sy is uiters n lojale persoon

Sys al n sinvolle en opbouende bydrae kan lewerin enige werksituasie en n aanwins wees vir enige skool of gesin met kinders.

 

Leave us a comment